Rock environment

Hostiteľské horninové prostredie drahoopálovej mineralizácie v Dubníku je budované rôznymi petrografickými typmi andezitov (pyroxenické, pyroxenicko-amfibolické, pyroxen-amfibol-biotitické) a im petrograficky prislúchajúcimi pyroklastikami. Drahé opály vyskytujúce sa vo vulkanických horninách, a teda aj tie v andezitoch, sa zvyknu označovať v obchodnom slangu ako "vulkanické opály".  

 

Materská hornina opálov - andezit. © Peter Semrád Materská hornina opálov - andezit. © Peter Semrád

Materská hornina opálov - andezit

© Peter Semrád

Materská hornina opálov - andezit

© Peter Semrád

 

Deposits of precious opal
at Dubník