Exploration Area Dubník

Kutacie pole Dubník sa nachádza hneď poniže rovnomennej banskej osady (dnes súkromné hospodárstvo). Medzi povrchovými prácami dominuje povrchová dobývka sledujúc pravdepodobne smerne výskyty opálov. V podzemí bolo kutacie pole podfárané Vodnou štólňou o dĺžke približne 150 metrov. Okrem týchto dvoch hlavných banských diel je možné v teréne pomerne ľahko identifikovať aj menšie kutacie ryhy a niekoľko krátkych štôlničiek. Je tomu tak najmä vďaka projektu náučného chodníka, ktorý v tejto lokalite realizovala Nadácia Dubnícke opálové bane v rokoch 2004-2005. Prístupný je celý rok. V zime môže byť jeho schodnosť limitovaná.

 

dub-kut-01.gif

Kutacie pole Dubník (1848)

© Slovenský banský archív

 

Zrekonštruované ústie štôlne (2014) © Peter Semrád Zrekonštruované ústia štôlní (2014) © Peter Semrád

Zrekonštruované ústie štôlne (2014)

© Peter Semrád

Zrekonštruované ústia štôlní (2014)

© Peter Semrád 

 

Zrekonštruované ústie štôlne (2014) © Peter Semrád Povrchová dobývka (2014) © Peter Semrád Povrchová dobývka (2014) © Peter Semrád

Zrekonštruované ústie štôlne (2014)

© Peter Semrád

Povrchová dobývka (2014)

© Peter Semrád

Povrchová dobývka (2014)

© Peter Semrád

Other Mining Fields