Location

 

  Z pohľadu súčasného politicko-administratívneho usporiadania Európy sa lokalita nachádza na území Slovenska (v pohorí Slanské vrchy). V časoch keď sa ložiská drahého opálu v Dubníku ťažili ale Slovensko ako ho poznáme dnes neexistovalo. Jeho územie bolo súčasťou multietnického štátu Uhorska. Z tohto dôvodu bol opál z tejto lokality v minulosti prezentovaný na trhoch ako Uhorský drahý opál.

 

   

europa-a-sr.gif

 

    poloha01.gif